Rozwój Kadry

Nagrody

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki (Dz.U. z 2020 r. poz. 429)

Nagrody Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki przyznaje się za:

  • osiągnięcia w zakresie działalności naukowej
  • osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej
  • osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej
  • osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej
  • całokształt dorobku

Wnioski składa się do Ministra w terminie do dnia 15 lipca danego roku w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ministra.

Nagrody Prezesa Rady Ministrów

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów oraz wzoru wniosku o ich przyznanie (Dz. U. poz. 976)

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/nagrody-premiera/1983,Nagrody-Prezesa-Rady-Ministrow-za-dzialalnosc-naukowa-naukowo-techniczna-lub-art.html

Nagrody Prezesa Rady Ministrów przyznaje się za:

  • wyróżniające się rozprawy doktorskie
  • wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego
  • osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej, lub działalności
    wdrożeniowej, wskazane w rozporządzeniu w § 5.

Nagrody Rektora

Aneks nr 1 
Aneks nr 2
Aneks nr 3
Aneks nr 4

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close