Rozwój Kadry

Archiwum

dr Stanisław Kowalczyk – Wydział Ekonomiczny
/nie będący pracownikiem UTH Rad./
„Wpływ szkoleń z zakresu BHP na efekty ekonomiczne i organizacyjno-techniczne w sklepach wielopowierzchniowych”
12.12.2013 r. – stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia

dr Jacek Adam Pastuszka – Wydział Ekonomiczny
/nie będący pracownikiem UTH Rad./
„Dysfunkcyjność ekonomiczna podatku od wartości dodanej w transakcjach wewnątrzwspólnotowych Unii Europejskiej”
12.12.2013 r. – stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia

dr Andrzej Toruń – Wydział Transportu i Elektrotechniki
/nie będący pracownikiem UTH Rad./
„Metoda lokalizacji pociągu w procesie sterowania ruchem kolejowym”
06.12.2013 r. – stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie: transport

dr Bożena Klimek-Kurkowska – Wydział Sztuki
„W sieci zdarzeń – sztuka jako akt poznania i wyrażania ukrytego ja”
19.09.2013 r. stopień doktora sztuki plastyczne, dyscyplina artystyczna: sztuki piękne

dr Grzegorz Robert Socha – Wydział Ekonomiczny
/nie jest pracownikiem UTH Rad./
„Efektywność ekonomiczna przedsiębiorstw sprywatyzowanych droga leasingu pracowniczego w województwie lubelskim;
04.07.2013 r. – stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia

dr Tomasz Skrzek – Wydział Mechaniczny
„Wpływ stopnia sprężania na parametry pracy i przebieg procesu spalania w silniku o zapłonie samoczynnym zasilanym dwupaliwowo gazem ziemnym i olejem napędowym”
27.06.2013 r. – stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn

dr Tomasz Paweł Neumann – Wydział Transportu i Elektrotechniki
/nie jest pracownikiem UTH Rad./
„Metoda wyznaczania lokalizacji brzegowych stacji obserwacyjnych zapewniająca pokrycie monitorowanego obszaru”
14.06.2013 r.- stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie: transport

dr Jerzy Lesław Słowik – Wydział Ekonomiczny
/nie jest pracownikiem UTH Rad./
„Zróżnicowanie przestrzenne atrakcyjności turystycznej i jej wpływ na konkurencyjność regionu podkarpackiego”
06.06.2013 r. – stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia

dr Katarzyna Marta Pietrzak – Wydział Sztuki
„Człowiek i jego transpozycje na język grafiki warsztatowej”
09.05.2013 r. – stopień doktora sztuki plastyczne, dyscyplina artystyczna: sztuki piękne

dr Małgorzata Kurcok – Wydział Mechaniczny
/nie jest pracownikiem UTH Rad./
„Wielokryterialna metoda oceny trwałości eksploatacyjnej renowacyjnych powłok lakierniczych nadwozi samochodowych”
25.04.2013 r. – stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn

dr Monika Magdalena Hanke – Wydział Sztuki
/nie jest pracownikiem UTH Rad./
„Moje barwy świetliste”
21.03.2013 r. – stopień doktora sztuki plastyczne, dyscyplina artystyczna: sztuki piękne

dr Daniel Czesław Pietruszczak – Wydział Transportu i Elektrotechniki
„Analiza właściwości układów pomiarowych wielkości dynamicznych z wykorzystaniem rachunku różniczkowo-całkowego ułamkowych rzędów”
08.02.2013 r. – stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie: elektrotechnika

dr Edward Rydygier – Wydział Transportu i Elektrotechniki
/nie będący pracownikiem UTH Rad./
„Identyfikacja źródeł pól w zagadnieniach transportowych za pomocą symulacyjnego sposobu modelowania”
13.01.2012 r. – stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie: transport

dr Janina Małgorzata Malinowska – Wydział Ekonomiczny
/nie będąca pracownikiem UTH Rad./
„Ekonomiczno-społeczne aspekty gospodarki odpadami opakowaniowymi w środowiskach lokalnych”
26.01.2012 r. – stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia

dr Ksenia Magdalena Bojarska – Wydział Ekonomiczny
/nie będąca pracownikiem UTH Rad./
„Czynniki determinujące rynek usług turystycznych w województwie podkarpackim”
22.03.2012 r. – stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia

dr Artur Paweł Ryguła – Wydział Transportu i Elektrotechniki
/nie będący pracownikiem UTH Rad./
„Metoda wczesnego ostrzegania w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego”
30.03.2012 r. – stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie: transport

dr Paweł Gołąb – Wydział Ekonomiczny
/nie będący pracownikiem UTH Rad./
„Grupy kapitałowe na współczesnym rynku ubezpieczeniowym”
30.05.2012 r. . – stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia

dr Jolanta H. Markwart – Wydział Ekonomiczny
„Poglądy ekonomiczno-społeczne Ludwika Górskiego. Analiza deskryptywna w perspektywie poznawczej XIX-wiecznej myśli ekonomicznej”
21.06.2012 r.- stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia

dr Jakub Bis – Wydział Ekonomiczny
/nie będący pracownikiem UTH Rad./
„Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w rozwoju obszarów słabo rozwiniętych Polski i Ukrainy (województwo lubelskie i podkarpackie oraz obwód lwowski”
21.06.2012 r. – stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia

dr Grzegorz Krawczyk – Wydział Transportu i Elektrotechniki
„Ocena efektywności zastosowania zasobników energii w systemie zasilania linii metra”
29.06.2012 r. – stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie: transport

dr Kamil Adrian Kiraga – Wydział Transportu i Elektrotechniki
„Metoda oceny efektywności grzania indukcyjnego rozjazdów kolejowych”
30.08.2012 r. – stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie: elektrotechnika

dr Tomasz Dominik – Wydział Sztuki
/nie jest pracownikiem UTH Radom/
„Plastyczny aspekt notacji muzycznej (dawnej i współczesnej) oraz jej inspiracyjny potencjał w malarstwie i grafice”
20.09.2012 r. – stopień doktora sztuk plastycznych w dyscyplinie: sztuki piękne

dr Lucyna Wiesława Bester – Wydział Transportu i Elektrotechniki
„Analiza zintegrowanego systemu bezpieczeństwa w transporcie lądowym na przykładzie przejazdów kolejowych”
5.10.2012 r. – stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie: transport 

dr Radosław Piotr Figura – Wydział Transportu i Elektrotechniki
„Nieinwazyjna metoda wyznaczania współczynnika sprawności silnika indukcyjnego klatkowego”
19.10.2012 r.- stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie: elektrotechnika

dr Piotr Korneta – Wydział Ekonomiczny
/nie jest pracownikiem UTH Radom/
„Światowy kryzys gospodarczy a płynność finansowa przedsiębiorstw na przykładzie spółek
z branży samochodowej”
29.11.2012 r. – stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia

dr Jarosław Cwyl – Wydział Ekonomiczny
„Wpływ podatku dochodowego od osób prawnych na rozmiary i strukturę finansowania inwestycji przedsiębiorstw – spółek akcyjnych w Polsce”
15.12.2011 r. – stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia

dr Elżbieta Marlena Roszko-Wójtowicz – Wydział Ekonomiczny
/nie jest pracownikiem Politechniki Radomskiej/
nadanie stopnia doktora w dniu 15 grudnia 2011 r.

dr Piotr Wojciech Możyłowski – Wydział Ekonomiczny
nie jest pracownikiem Politechniki Radomskiej/
nadanie stopnia doktora w dniu 15 grudnia 2011 r.

dr Arkadiusz Durasiewicz – Wydział Ekonomiczny
nadanie stopnia doktora w dniu 24 listopada 2011 r.

dr Agnieszka Barbara Bojanowska – Wydział Ekonomiczny
/nie jest pracownikiem Politechniki Radomskiej/
nadanie stopnia doktora w dniu 24 listopada 2011 r.

dr Joanna Katarzyna Bril – Wydział Transportu i Elektrotechniki
/nie jest pracownikiem Politechniki Radomskiej/
nadanie stopnia doktora w dniu 28 października 2011 r.

dr Patrycja Barbara Wilczek-Sterna – Wydział Sztuki
/nie jest pracownikiem Politechniki Radomskiej/
nadanie stopnia doktora w dniu 22 września 2011 r.

dr Aneta Ewa Mikulska – Wydział Mechaniczny
nadanie stopnia doktora w dniu 22 września 2011 r.

dr Marian Cichosz – Wydział Ekonomiczny
/nie jest pracownikiem Politechniki Radomskiej/
nadanie stopnia doktora w dniu 30 czerwca 2011 r.

dr Witold Michał Skrzypek – Wydział Sztuki
/nie jest pracownikiem Politechniki Radomskiej/
nadanie stopnia doktora w dniu 3 czerwca 2011 r.

dr Renata Agnieszka Jedlińska – Wydział Ekonomiczny
/nie jest pracownikiem Politechniki Radomskiej/
nadanie stopnia doktora w dniu 26 maja 2011 r.

dr Dominika Sládková – Wydział Sztuki
/nie jest pracownikiem Politechniki Radomskiej/
nadanie stopnia doktora w dniu 15 kwietnia 2011 r.

dr Przemysław Bruno Motyl – Wydział Mechaniczny
nadanie stopnia doktora w dniu 24 marca 2011 r.

dr Jolanta Barbara Borek – Wydział Ekonomiczny
nadanie stopnia doktora w dniu 24 marca 2011 r.

dr Krzysztof Piotr Augustynek – Wydział Mechaniczny
/nie jest pracownikiem Politechniki Radomskiej/
nadanie stopnia doktora w dniu 28 października 2010 r.

dr Anna Żelazna-Blicharz – Wydział Ekonomiczny
/nie jest pracownikiem Politechniki Radomskiej/
nadanie stopnia doktora w dniu 30 września 2010 roku

dr Alina Bloch – Wydział Sztuki
/nie jest pracownikiem Politechniki Radomskiej/
nadanie stopnia doktora w dniu 23 września 2010 roku

dr inż. Edward Siek – Wydział Mechaniczny
nadanie stopnia doktora w dniu 24 czerwca 2010 roku

dr inż. Zbigniew Krawczyk – Wydział Transportu i Elektrotechniki
nadanie stopnia doktora w dniu 26 marca 2010 roku

dr inż. Jacek Paś – Wydział Transportu i Elektrotechniki
/nie jest pracownikiem Politechniki Radomskiej/
nadanie stopnia doktora w dniu 12 marca 2010 roku

dr inż. Robert Wojtachnik – Wydział Ekonomiczny
/nie jest pracownikiem Politechniki Radomskiej/
nadanie stopnia doktora w dniu 29 października 2009 roku

dr Łukasz Rudecki – Wydział Sztuki
nadanie stopnia doktora w dniu 24 września 2009 roku

dr Tomasz Maciej Perzyński – Wydział Transportu i Elektrotechniki
nadanie stopnia doktora w dniu 26 czerwca 2009 roku

dr Krzysztof Jan Telka – Wydział Ekonomiczny
nadanie stopnia doktora w dniu 18 czerwca 2009 roku

dr Izabela Ewa Młynarzewska – Wydział Ekonomiczny
nadanie stopnia doktora w dniu 28 maja 2009 roku

dr Waldemar Nowakowski – Wydział Transportu i Elektrotechniki
/nie jest pracownikiem Politechniki Radomskiej/
nadanie stopnia doktora w dniu 15 maja 2009 roku

dr Paweł Rafał Kozubek – Wydział Ekonomiczny
/nie jest pracownikiem Politechniki Radomskiej/
nadanie stopnia doktora w dniu 23 kwietnia 2009 roku

dr Barbara Łopyta – Wydział Ekonomiczny
/nie jest pracownikiem Politechniki Radomskiej/
nadanie stopnia doktora w dniu 23 kwietnia 2009 roku

dr Beata Maria Wieczerzyńska – Wydział Ekonomiczny
nadanie stopnia doktora w dniu 26 lutego 2009 roku

dr inż. Andrzej Michalczewski – Wydział Mechaniczny
nadanie stopnia doktora w dniu 20 czerwca 2008 roku

dr inż. Aldona Kinga Kuśmińska-Fijałkowska – Wydział Transportu
nadanie stopnia doktora w dniu 20 czerwca 2008 roku

dr Łukasz Radosław Madej – Wydział Ekonomiczny
/nie jest pracownikiem Politechniki Radomskiej/
nadanie stopnia doktora w dniu 29 maja 2008 roku

dr Ilona Barbara Molenda-Grysa – Wydział Ekonomiczny
/nie jest pracownikiem Politechniki Radomskiej/
nadanie stopnia doktora w dniu 29 maja 2008 roku

dr Tadeusz Klasek – Wydział Mechaniczny
nadanie stopnia doktora w dniu 10 kwietnia 2008 roku

dr inż. Piotr Sadowski – Wydział Mechaniczny
nadanie stopnia doktora w dniu 21 stycznia 2008 roku

dr Grażyna Agnieszka Olszewska – Wydział Ekonomiczny
nadanie stopnia doktora w dniu 31 stycznia 2008 roku

dr Edyta Katarzyna Łyżwa – Wydział Ekonomiczny
/nie jest pracownikiem Politechniki Radomskiej/
nadanie stopnia doktora w dniu 31 stycznia 2008 roku

dr inż. Radosław Cioć – Wydział Transportu
nadanie stopnia doktora w dniu 23 listopada 2007 roku

dr Grzegorz Krawczyk – Wydział Ekonomiczny
/nie jest pracownikiem Politechniki Radomskiej/
nadanie stopnia doktora w dniu 27 września 2007 roku

dr inż. Zbigniew Tomasz Pajączek – Wydział Mechaniczny
/nie jest pracownikiem Politechniki Radomskiej/
nadanie stopnia doktora w dniu 17 maja 2007 roku

dr inż. Piotr Sochaczewski – Wydział Ekonomiczny
/nie jest pracownikiem Politechniki Radomskiej/
nadanie stopnia doktora w dniu 26 kwietnia 2007 roku

dr Elżbieta Siek – Wydział Ekonomiczny
nadanie stopnia doktora w dniu 29 marca 2007 roku

dr Marzena Sobol – Wydział Ekonomiczny
nadanie stopnia doktora w dniu 29 marca 2007 roku

dr Aneta Kosztowniak – Wydział Ekonomiczny
nadanie stopnia doktora w dniu 22 lutego 2007 roku

dr Małgorzata Jaworska – Wydział Ekonomiczny
nadanie stopnia doktora w dniu 18 stycznia 2007 roku

dr inż. Wojciech Kucharczyk – Wydział Mechaniczny
nadanie stopnia doktora w dniu 11 stycznia 2007 roku

dr Tomasz Banasik – Wydział Ekonomiczny
/nie jest pracownikiem Politechniki Radomskiej/
nadanie stopnia doktora w dniu 30 listopada 2006 roku

dr inż. Jacek Wołoszyn – Wydział Ekonomiczny
nadanie stopnia doktora w dniu 30 listopada 2006 roku

dr inż. Arkadiusz Kądziela – Wydział Mechaniczny
/nie jest pracownikiem Politechniki Radomskiej/
nadanie stopnia doktora w dniu 19 października 2006 roku

dr inż. Jacek Borowiak – Wydział Transportu
nadanie stopnia doktora w dniu 7 lipca 2006 roku

dr inż. Beata Kubik – Wydział Ekonomiczny
nadanie stopnia doktora w dniu 1 czerwca 2006 roku

dr Zbigniew Wołczyński – Wydział Mechaniczny
nadanie stopnia doktora w dniu 15 grudnia 2005 roku

dr Leszek Chałko – Wydział Mechaniczny
nadanie stopnia doktora w dniu 8 grudnia 2005 roku

dr Anita Bocho-Janiszewska – Wydział Mechaniczny
nadanie stopnia doktora w dniu 30 czerwca 2005 roku

dr Agnieszka Molga – Wydział Mechaniczny
nadanie stopnia doktora w dniu 16 czerwca 2005 roku

dr Maria Maciąg – Wydział Mechaniczny
nadanie stopnia doktora w dniu 3 czerwca 2005 roku

dr inż. Józef Madeja – Wydział Mechaniczny
nadanie stopnia doktora w dniu 7 kwietnia 2005 roku

dr inż. Krzysztof Olejarczyk – Wydział Mechaniczny
/nie jest pracownikiem Politechniki Radomskiej/
nadanie stopnia doktora w dniu 3 lutego 2005 roku

dr inż. Jacek Gospodarczyk – Wydział Mechaniczny
/nie jest pracownikiem Politechniki Radomskiej/
nadanie stopnia doktora w dniu 6 stycznia 2005 roku

dr Leszek Tarasiński – Wydział Ekonomiczny
nadanie stopnia doktora w dniu 28 października 2004 roku

dr Ireneusz Pszczółka – Wydział Ekonomiczny
nadanie stopnia doktora w dniu 28 października 2004 roku

dr inż. Michał Pająk – Wydział Mechaniczny
/nie jest pracownikiem Politechniki Radomskiej/
nadanie stopnia doktora w dniu 21 października 2004 roku

dr inż. Jarosław Kotliński – Wydział Mechaniczny
nadanie stopnia doktora w dniu 15 października 2004 roku

dr Bogna Sawicka – Wydział Ekonomiczny
/nie jest pracownikiem Politechniki Radomskiej/
nadanie stopnia doktora w dniu 30 września 2004 r.

dr Sylwester Kozak – Wydział Ekonomiczny
/nie jest pracownikiem Politechniki Radomskiej/
nadanie stopnia doktora w dniu 27 maja 2004 roku

dr inż. Jerzy Narojczyk – Wydział Mechaniczny
nadanie stopnia doktora w dniu 6 maja 2004 roku

dr inż. Sławomir Olszowski – Wydział Mechaniczny
/pracownik Wydziału Transportu i Elektrotechniki/
nadanie stopnia doktora w dniu 15 kwietnia 2004 roku

dr inż. Krzysztof Górski – Wydział Mechaniczny
nadanie stopnia doktora w dniu 1 kwietnia 2004 roku

dr inż. Marek Stępniewski – Wydział Mechaniczny
nadanie stopnia doktora w dniu 18 marca 2004 roku

dr inż. Stanisław Kozioł – Wydział Mechaniczny
/nie jest pracownikiem Politechniki Radomskiej/
nadanie stopnia doktora w dniu 11 marca 2004 roku

dr Katarzyna Sieradzka – Wydział Ekonomiczny
nadanie stopnia doktora w dniu 30 października 2003 roku

dr inż. Tomasz Bolesław Mazur – Wydział Mechaniczny
nadanie stopnia doktora w dniu 10 lipca 2003 roku

dr inż. Tomasz Ciszewski – Wydział Transportu
nadanie stopnia doktora w dniu 27 czerwca 2003 roku

dr inż. Marek Gola – Wydział Mechaniczny
nadanie stopnia doktora w dniu 26 czerwca 2003 roku

dr Małgorzata Wojtyniak – Wydział Mechaniczny
nadanie stopnia doktora w dniu 5 czerwca 2003 roku

dr inż. Paweł Maciąg – Wydział Mechaniczny
nadanie stopnia doktora w dniu 8 maja 2003 roku

dr inż. Marcin Chrzan – Wydział Transportu
nadanie stopnia doktora w dniu 11 kwietnia 2003 roku

dr Ewa Markowska-Bzducha – Wydział Ekonomiczny
nadanie stopnia doktora w dniu 27 marca 2003 roku

dr Barbara Fiedoruk – Wydział Ekonomiczny
nadanie stopnia doktora w dniu 27 marca 2003 roku

dr Piotr Misztal – Wydział Ekonomiczny
nadanie stopnia doktora w dniu 27 marca 2003 roku

dr Zbigniew Władysław Hałaj – Wydział Ekonomiczny
/nie jest pracownikiem Politechniki Radomskiej/
nadanie stopnia doktora w dniu 23 stycznia 2003 roku

dr Tadeusz Gieraszek – Wydział Ekonomiczny
/nie jest pracownikiem Politechniki Radomskiej/
nadanie stopnia doktora w dniu 23 stycznia 2003 roku

dr Eliab Muhavenimana (Rwanda) – Wydział Ekonomiczny
/nie jest pracownikiem Politechniki Radomskiej/
nadanie stopnia doktora w dniu 23 stycznia 2003 roku

dr Aleksander Lotko – Wydział Ekonomiczny
nadanie stopnia doktora w dniu 18 kwietnia 2002 roku

dr inż. Zbigniew Chmielewski – Wydział Mechaniczny
nadanie stopnia doktora w dniu 28 lutego 2002 roku

dr Krzysztof Sadurski – Wydział Ekonomiczny
nadanie stopnia doktora w dniu 31 stycznia 2002 roku

dr Grażyna Kozuń-Cieślak – Wydział Ekonomiczny
nadanie stopnia doktora w dniu 22 listopada 2001 roku

dr inż. Andrzej Poprzeczka – Wydział Mechaniczny
nadanie stopnia doktora w dniu 18 stycznia 2001 roku

dr inż. Anna Mężyk – Wydział Ekonomiczny
/pracownik Wydziału Transportu i Elektrotechniki/
nadanie stopnia doktora w dniu 25 stycznia 2001 roku

dr Marzanna Lament – Wydział Ekonomiczny
nadanie stopnia doktora w dniu 26 października 2000 roku

dr inż. Dmitrij Morozow – Wydział Mechaniczny
nadanie stopnia doktora w dniu 13 lipca 2000 roku

dr inż. Alicja Wąsowicz – Wydział Mechaniczny
nadanie stopnia doktora w dniu 6 lipca 2000 roku

dr inż. Beata Zagożdżon – Wydział Ekonomiczny
/pracownik Wydziału Transportu i Elektrotechniki/
nadanie stopnia doktora w dniu 15 czerwca 2000 roku

dr inż. Zbigniew Siemiątkowski – Wydział Mechaniczny
nadanie stopnia doktora w dniu 2 marca 2000 roku

dr Henryk Radosław Jedynak – Wydział Mechaniczny
/pracownik Wydziału Nauczycielskiego/
nadanie stopnia doktora w dniu 10 lutego 2000 roku

dr inż. Andrzej Różycki – Wydział Mechaniczny
nadanie stopnia doktora w dniu 24 czerwca 1999 roku

dr inż. Grzegorz Pawlak – Wydział Mechaniczny
nadanie stopnia doktora w dniu 24 czerwca 1999 roku

dr Anna Wolak-Tuzimek – Wydział Ekonomiczny
nadanie stopnia doktora w dniu 20 maja 1999 roku

dr inż. Ignacy Bomba – Wydział Ekonomiczny
nadanie stopnia doktora w dniu 20 maja 1999 roku

dr inż. Gantulga Gombo – Wydział Mechaniczny
/nie jest pracownikiem Politechniki Radomskiej/
nadanie stopnia doktora w dniu 17 grudnia 1998 roku

dr inż. Janusz Strojny – Wydział Ekonomiczny
/nie jest pracownikiem Politechniki Radomskiej/
nadanie stopnia doktora w dniu 26 listopada 1998 roku

dr Krzysztof Cywiński – Wydział Ekonomiczny PRad.
/nie jest pracownikiem Politechniki Radomskiej/
nadanie stopnia doktora w dniu 14 maja 1998 roku

dr Zofia Podsiadła – Wydział Mechaniczny PRad.
nadanie stopnia doktora w dniu 19 lutego 1998 roku

dr inż. Marek Kowalik – Wydział Mechaniczny PRad.
nadanie stopnia doktora w dniu 10 lipca 1997 roku

dr inż. Bogdan Pawłowski – Wydział Mechaniczny PRad.
nadanie stopnia doktora w dniu 24 kwietnia 1997 roku

dr Urszula Kosterna – Wydział Ekonomiczny WSI Radom
nadanie stopnia doktora w dniu 21 kwietnia 1994 roku

dr hab. inż. Jan Zdzisław Targosz – Wydział Transportu i Elektrotechniki
/nie jest pracownikiem UTH Rad./
„Układy wibroizolacji w transporcie szynowym i samochodowym”
01.02.2013 r. – stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie: transport

dr hab. inż. Lidia Żakowska – Wydział Transportu i Elektrotechniki
/nie jest pracownikiem UTH Rad./
„Problematyka percepcji bezpieczeństwa użytkowników transportu drogowego’
22.02.2013 r. – stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie: transport

dr hab. Remigiusz Maciej Michalczewski – Wydział Mechaniczny
/nie jest pracownikiem UTH Rad./
„Właściwości tribologiczne smarowanych, wysokoobciążonych elementów maszyn pokrytych cienkimi powłokami niskotarciowymi”
28.02.2013 r. – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn

dr hab. Andrzej Henryk Szymanek – Wydział Transportu i Elektrotechniki
„Teoria i metodologia zarządzania ryzykiem w ruchu drogowym”
11.10.2013 r. – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie: transport

dr hab. Andrzej Wojciechowski
/nie jest pracownikiem UTH Rad./
„Recykling samochodów. Materiały i technologie odzysku” 
11.10.2013 r. – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie: transport

 dr hab. Andrzej Rogowski – Wydział Transportu i Elektrotechniki 
„Podstawy metod probabilistycznych w transporcie”
29.11.2013 – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie: transport

dr hab. inż. Wojciech Stanisław Żurowski – Wydział Mechaniczny
„Fizyczne aspekty maksymalizacji odporności na zużywanie elementów systemów tribologicznych”
8.11.2012 r. – stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn

dr Dorota Zbroszczyk – Wydział Filogiczno-Pedagogiczny
„Aspiracje i plany życiowe młodzieży zagrożonej marginalizacją społeczną”
23.10.2013 r. – stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie: pedagogika

dr Bożena Klimek-Kurkowska – Wydział Sztuki
„W sieci zdarzeń – sztuka jako akt poznania i wyrażania ukrytego ja”
19.09.2013 r. stopień doktora sztuki plastyczne, dyscyplina artystyczna: sztuki piękne

dr Mirosław Urbański – Wydział Sztuki
„Niewidoczny system. Opis systemu określającego zasady projektowania i wdrożenia powtarzalnych stoisk promocyjnych na lokalnych lub międzynarodowych targach branżowych w kontekście własnych realizacji”
08.07.2013 r. – stopień doktora sztuki plastyczne, dyscyplina artystyczna: sztuki projektowe

dr Ewa Ferensztajn-Galardos – Wydział Transportu i Elektrotechniki
„Efektywność funkcjonowania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”
27.06.2013 r. – stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia

dr Tomasz Skrzek – Wydział Mechaniczny
„Wpływ stopnia sprężania na parametry pracy i przebieg procesu spalania w silniku o zapłonie samoczynnym zasilanym dwupaliwowo gazem ziemnym i olejem napędowym”
27.06.2013 r. – stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn

dr Justyna Bojanowicz – Wydział Filogiczno-Pedagogiczny
„Czas wolny a nasilenie i formy zachowań agresywnych młodzieży gimnazialnej”
26.06.2013 r. – stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie: pedagogika

dr Katarzyna Marta Pietrzak – Wydział Sztuki
„Człowiek i jego transpozycje na język grafiki warsztatowej”
09.05.2013 r. – stopień doktora sztuki plastyczne, dyscyplina artystyczna: sztuki piękne

dr Ewa Falkiewicz – Wydział Informatyki i Matematyki
„Algebraiczne aspekty homomorfizmu Weila w przestrzeniach różniczkowych”
21.03.2013 – stopień naukowy doktora nauk matematycznych w dyscyplinie: matematyka

dr Daniel Czesław Pietruszczak – Wydział Transportu i Elektrotechniki
„Analiza właściwości układów pomiarowych wielkości dynamicznych z wykorzystaniem rachunku różniczkowo-całkowego ułamkowych rzędów”
08.02.2013 r. – stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie: elektrotechnika

dr Radosław Piotr Figura – Wydział Transportu i Elektrotechniki
„Nieinwazyjna metoda wyznaczania współczynnika sprawności silnika indukcyjnego klatkowego”
19.10.2012 r.- stopień naukowy  doktora nauk technicznych w dyscyplinie: elektrotechnika

dr Kamil Adrian Kiraga – Wydział Transportu i Elektrotechniki
„Metoda oceny efektywności grzania indukcyjnego rozjazdów kolejowych”
30.08.2012 r. – stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie: elektrotechnika

dr Grzegorz Krawczyk – Wydział Transportu i Elektrotechniki
„Ocena efektywności zastosowania zasobników energii w systemie zasilania linii metra”
29.06.2012 r. – stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie: transport

dr Jolanta H. Markwart – Wydział Ekonomiczny
„Poglądy ekonomiczno-społeczne Ludwika Górskiego. Analiza deskryptywna w perspektywie poznawczej XIX-wiecznej myśli ekonomicznej”
21.06.2012 r.- stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia

dr Marcin Kostrzewa – Wydział Materiałoznawstwa Technologii i Wzornictwa
02.02.2012 r. – stopień naukowy doktora nauk technicznych

dr Lucyna Wiesława Bester – Wydział Transportu i Elektrotechniki
„Analiza zintegrowanego systemu bezpieczeństwa w transporcie lądowym na przykładzie przejazdów kolejowych”
5.10.2012 r. – stopień naukowy doktora nauk technicznych w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie: transport 

dr hab. Piotr Misztal – Wydział Ekonomiczny
„Zmiany kursu walutowego i dynamika cen w krajach o różnym poziomie rozwoju gospodarczego”
04.04.2012 – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia

dr hab. inż. Wojciech Stanisław Żurowski – Wydział Mechaniczny
Fizyczne aspekty maksymalizacji odporności na zużywanie elementów systemów tribologicznych
8.11.2012 r. – stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn

dr hab. Elżbieta Sałata – Wydział Filologiczno-Pedagogiczny
Teoria i praktyka w przygotowaniu nauczycieli edukacji techniczno-informatycznej 
29.11.2012 – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych

dr hab. Maria Helena Raczyńska – Wydział Informatyki i Matematyki
29.11.2012 – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych

dr hab. Anna Helena Mężyk – Wydział Transportu i Elektrotechniki
„Uwarunkowania i efekty reform kolei”
22.04.2013 r. – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia

dr hab. Andrzej Brzegowy – Wydział Sztuki
„(Nie)pełne z(a)nurzenie”
23.05.2013 r. – stopień doktora habilitowanego sztuki plastyczne, w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne

dr hab. Andrzej Henryk Szymanek – Wydział Transportu i Elektrotechniki
„Teoria i metodologia zarządzania ryzykiem w ruchu drogowym”
11.10.2013 r. – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie: transport

dr hab. Andrzej Rogowski – Wydział Transportu i Elektrotechniki
„Podstawy metod probabilistycznych w transporcie”
29.11.2013 r. – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie: transport

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close