Rozwój Kadry

Stopnie naukowe

dr Anton Ushakov – Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki
/niebędący pracownikiem UTH Rad./
„Analiza mechanizmów bezpieczeństwa funkcjonowania korytarza transsyberyjskiego do krajów UE”
27.08.2020 r. – stopień naukowy doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport

dr Paweł Andrzejewski – Wydział Sztuki
/niebędący pracownikiem UTH Rad./
„Hybrydowy świat. Cykl prac graficznych”
27.08.2020 r. – stopień doktora sztuki w dyscyplinie artystycznej: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

dr Marek Lalko – Wydział Sztuki
/niebędący pracownikiem UTH Rad./
Cytaty czasu i pamięci. Obiekty intermedialne
27.08.2020 r. – stopień doktora sztuki w dyscyplinie artystycznej: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

dr Mirosław Piotr Rymar  – Wydział Sztuki
/niebędący pracownikiem UTH Rad./
„Symbol i znak w moich plakatach”
17.07.2020  – stopień doktora sztuki w dyscyplinie artystycznej: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

dr Wojciech Pilarski – Wydział Sztuki
/niebędący pracownikiem UTH Rad./
„Obrazowanie graficzne rytmu ataktycznego”
17.07.2020 r. – stopień doktora sztuki w dyscyplinie artystycznej: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

dr Dariusz Artur Stanisławek – Wydział Mechaniczny
/niebędący pracownikiem UTH Rad./
„Badania i ocena odporności renowacyjnych powłok lakierniczych nadwozi samochodowych na zarysowanie, ścieranie oraz erozję”
17.07.2020 r. – stopień naukowy doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna

dr Bogna Lewtak-Baczyńska – Wydział Sztuki
 
/niebędąca pracownikiem UTH Rad./
„Poszukiwanie środków artystycznych do ujawnienia własnego obrazu rzeczywistości – kolekcja prac malarskich”
27.02.2020 r. – stopień doktora sztuki w dyscyplinie artystycznej: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

dr Joanna Tokarczyk-Żmurkow – Wydział Sztuki
/niebędąca pracownikiem UTH Rad./
„Relacja światła i materii jako środek kreowania obrazu wielowymiarowego”
27.02.2020 r. – stopień doktora sztuki w dyscyplinie artystycznej: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

dr Marcin Artur Noga – Wydział Sztuki
„Transpozycja fali radiowej na obrazy cyfrowe”
27.06.2019 r. – stopień doktora sztuki w dyscyplinie artystycznej: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

dr Marcin Banaszek – Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
/niebędący pracownikiem UTH Rad./
„Instrumenty ekonomii współdzielenia jako alternatywne narzędzia rozwoju miast województwa świętokrzyskiego”
27.06.2019 r. – stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie: ekonomia i finanse

dr inż. Tomasz Daniel Klimczak – Wydział Transportu i Elektrotechniki
/niebędący pracownikiem UTH Rad./
„Metoda wspomagania procesu projektowania systemów sygnalizacji pożarowej obiektów transportowych”
14.06.2019 r. – stopień naukowy doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria lądowa
i transport

dr Elżbieta Noworol-Luft – Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
„Wpływ funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na rozwój sektora małych
i średnich przedsiębiorstw w subregionie radomskim”
07.03.2019 r. – stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia

dr Michał Łukasz Dudek – Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
„Determinanty rozwoju rynku niskokosztowych przewozów lotniczych w Polsce”
28.03.2019 r. – stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia

dr Agata Kosmacz – Wydział Sztuki
/niebędąca pracownikiem UTH Rad./
24.01.2019 r. – stopień doktora sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne

dr Paweł Delekta – Wydział Sztuki
/niebędący pracownikiem UTH Rad./
25.10.2018 r. – stopień doktora sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne

dr Magdalena Kacperska – Wydział Sztuki
/niebędąca pracownikiem UTH Rad./
„Transformacja i transpozycja koloru – dzieło malarskie a dzieło graficzne”
17.05.2018 r. – stopień naukowy doktora sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne

dr Marcin Sutryk – Wydział Sztuki
/niebędący pracownikiem UTH Rad./
„Doświadczenie wizualne obrazu utworzonego przy pomocy telefonu komórkowego – malarska interpretacja”
30.11.2017 r. – stopień doktora sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne

dr Artur Seweryn – Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
„Badania nad bezpieczeństwem stosowania innowacyjnych płynów do ręcznego mycia naczyń”
26.10.2017 – stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: towaroznawstwo

dr Josef Lorenc – Wydział Sztuki
/niebędący pracownikiem UTH Rad./
„Wielowarstwowe możliwości matrycy ceramicznej w grafice. Inspiracja archetypami, portret mężczyzny”
26.10.2017 r. – stopień doktora sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne

dr Marek Michał Wikiński –  Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych 
„Wpływ wykorzystania środków strukturalnych UE i EOG na tworzenie miejsc pracy w subregionie radomskim” 
28.09.2017 r. – stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia

dr Zdzisław Antoni Wojdygowski –  Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
/niebędący pracownikiem UTH Rad./
Ekonomiczne aspekty rozwoju infrastruktury kolejowej w Polsce” 
28.09.2017 r. – stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia

dr Radosław Paweł Luft –  Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych 
Wpływ wybranych systemów informatycznych na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw subregionu radomskiego
28.09.2017 r. – stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia

dr inż. Małgorzata Górska – Wydział Transportu i Elektrotechniki
„System poszukiwania pojazdów drogowych według zadanych cech”
30.06.2017 r.  – stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie: transport

dr Dorota Tołłoczko-Femerling – Wydział Sztuki
/niebędąca pracownikiem UTH Rad./
„Homo Viator. W poszukiwaniu tożsamości”
29.06.2017 r. – stopień naukowy doktora sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne

dr Ita Haręza – Wydział Sztuki
/niebędąca pracownikiem UTH Rad./
Cykl prac graficznych – „Wygnanie z Raju
29.06.2017 r. – stopień naukowy doktora sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne

dr Dorota Herbik – Wydział Sztuki
/niebędąca pracownikiem UTH Rad./
Poszukiwanie form artystycznych obrazowania w kolekcji obrazów Affirmatim”
22.06.2017 r. – stopień naukowy doktora sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne

dr Maciej Jacek Osmycki – Wydział Sztuki
/niebędący pracownikiem UTH Rad./
„Zjawiska, gesty i przypadki w moich pracach malarskich”
08.06.2017 r. – stopień naukowy doktora sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne 

dr Daria Moskwa-Bęczkowska –  Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
/niebędąca pracownikiem UTH Rad./
„Rachunek kosztów działań jako narzędzie kształtowania efektywności ekonomicznej publicznych szkół wyższych w Polsce”
25.05.2017 r. – stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia

dr Bernadetta Małgorzata Dziura – Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
/niebędąca pracownikiem UTH Rad./
01.12.2016 r. „Kapitał intelektualny a konkurencyjność przedsiębiorstw województwa podkarpackiego”
01 grudnia 2016 – stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia

dr inż. Paweł Olszowiec – Wydział Transportu i Elektrotechniki
„Wybrana metoda poprawy sprawności jednostki napędowej pojazdu samochodowego”
24.06.2016 – stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie transport

dr inż. Renata Krajewska – Wydział Transportu i Elektrotechniki

„Łańcuch logistyczny w sytuacji utraty płynności dostaw paliw w elektrociepłowni”

01.07.2016 – stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie transport

dr inż. Rafał Wachnik – Wydział Transportu i Elektrotechniki

/nie będący pracownikiem UTH Rad./

„System zarządzania utrzymaniem pojazdów kolejowych jako narzędzie do monitorowania bezpieczeństwa”
01.07.2016 – stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie transport

dr Věra Vejsová – Wydział Sztuki
/nie będąca pracownikiem UTH Rad./
„Rysunek – Japet – struktura otwarta (powstanie i ekspresja ruchu)”
17.03.2016 – stopień doktora sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne

dr Łukasz Zięba – Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
„Rynek giełdowy papierów wartościowych jako źródło zasilania finansowego przedsiębiorstw w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej”
30.06.2016 – stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia 

dr Piotr Jan Kisiel – Wydział Sztuki
/nie będący pracownikiem UTH Rad./
„Wykorzystanie multimediów w rehabilitacji dzieci”
15.10.2015 r. – stopień doktora sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne

dr Maciej Bohdanowicz –Wydział Sztuki
/nie będący pracownikiem UTH Rad./
„Imitacja prawdy. Prawda? (Kolekcja grafik cyfrowych)
22.10.2015 r. – stopień doktora sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne

dr Dariusz Pala –Wydział Sztuki
/nie będący pracownikiem UTH Rad./
„Wpływ środków malarskich na formę przestrzenna dzieła”
29.10.2015 r. – stopień doktora sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne

dr Joanna Emilia Bukowska – Wydział Ekonomiczny
„Wpływ polityki monetarnej Europejskiego Banku centralnego na stabilizacje cen i kształtowanie się kursu Euro”
24.09.2015 – stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia

dr Dorota Teresa Słowik – Wydział Ekonomiczny
/nie będąca pracownikiem UTH Rad./
„Zmiany koniunktury gospodarczej a sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw branży budowlanej w Polsce”
24.09.2015 – stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia

dr Szymon Piotr Piasta – Wydział Sztuki
„Z pamięci swojej wykroje…(ę); Wspomnienia i pamięć w mojej sztuce”
21.05.2015 r. – stopień doktora sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne

dr Sylwia Katarzyna Kłokow – Wydział Ekonomiczny
/nie będąca pracownikiem UTH Rad./
„Systemowe podejście do jakości w polskich szpitalach w aspekcie efektów ekonomicznych”
25.06.2015 r. – stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia

dr Edyta Rola-Marcinowska – Wydział Sztuki 
/nie będąca pracownikiem UTH Rad./
„Atawistyczna potrzebna tworzenia (fascynacja włóknem zwierzęcym i fenomenem autyzmu)”
19.03.2015 – stopień doktora sztuki plastyczne, sztuki piękne

dr Karolina Ziółkowska – Wydział Ekonomiczny
/nie będąca pracownikiem UTH Rad./
„Inwestycje infrastrukturalne jako czynnik wzrostu konkurencyjności województwa świętokrzyskiego”
26.02.2015 – stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia

dr Halina Lachowska – Wydział Ekonomiczny
/nie będąca pracownikiem UTH Rad./
„Transformacja systemu zdrowia w Polsce a efektywność ekonomiczna świadczenia usług medycznych przez szpitale”
29.01.2015 – stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia

dr Robert Gielniewski – Wydział Mechaniczny
„Wpływ mieszanin oleju napędowego z eterem etylo-tert butylowym na niepowtarzalność wybranych procesów roboczych w silniku o zapłonie samoczynnym w warunkach swobodnego rozpędzania”
18.12. 2014 – stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn

dr Ireneusz Paweł Jędra – Wydział Mechaniczny 
„Analiza warunków i zasad lokalizacji centrum logistycznego”
04.07.2014 r. – stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie: transport

dr Szymon Maciej Surma – Wydział Transportu i Elektrotechniki
/nie będący pracownikiem UTH Rad./
„Zintegrowane środowisko programowe w tworzeniu bezpiecznych systemów sterowania ruchem kolejowym”
13.06.2014 r. – stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie: transport

dr Aneta Karina Bernat – Wydział Ekonomiczny
/nie będąca pracownikiem UTH Rad./
„Luka finansowa w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie województwa świętokrzyskiego”
29.05.2014 r. – stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia

dr Marzenna Dębowska-Mróz – Wydział Transportu i Elektrotechniki
„Metoda oceny bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym”
28.03.2014 r. – stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie: transport

dr Jarosław Dyduch – Wydział Transportu i Elektrotechniki
/nie będący pracownikiem UTH Rad./
„Symulacja i optymalizacja ruchu pojazdów PRT”
28.03.2014 r. – stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie: transport

dr Marzena Walasik – Wydział Ekonomiczny
/nie będąca pracownikiem UTH Rad./
„Wpływ opodatkowania na wzrost gospodarczy w krajach członkowskich Unii Europejskiej”
06.02.2014 r. – stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia

dr hab. Jerzy Kazimierz Wojciechowski  – Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki
„Identyfikacja i eliminacja cech negatywnych systemu zasilania w transporcie szynowym”
14.05.2020 r. – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych
w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport

dr hab. Michał Kurkowski – Wydział Sztuki
”Nim stało się tak”
30.01.2020 r.- stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki w dyscyplinie artystycznej:
sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

dr hab. inż. Tomasz Paweł Neumann – Wydział Transportu i Elektrotechniki
/niebędący pracownikiem UTH Rad./
„Wsparcie systemów telepatycznych w planowaniu tras oraz w poprawie bezpieczeństwa
w transporcie morskim”
27.09.2019 r. – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych
w dyscyplinie: inżynieria lądowa i transport

dr hab. Andrzej Rajmund Krzyszkowski – Wydział Transportu i Elektrotechniki
„Wyznaczanie cykli przeglądowo-naprawczych dla obiektów n-elementowych w transporcie”
07.12.2018 r. – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie: transport

dr hab. Tomasz Paweł Ciszewski – Wydział Transportu i Elektrotechniki
„Zastosowanie technik informacyjnych dla poprawy diagnostyki, bezpieczeństwa
i interoperacyjności wybranych systemów kolejowych”
07.12.2018 r. – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie: transport

dr hab. Łukasz Marcin Rudecki – Wydział Sztuki
„Zestaw prac malarskich powstałych po obronie pracy doktorskiej w latach 2010-2017, nazwanych następującymi tytułami – cyklami: Wielkie niekąpiące, Lśnienia oraz Okna, zaprezentowanych na indywidualnej wystawie w Galerii „Test” w Warszawie w dniach 23.08-21.09.2017 r.”
25.10.2018 r. – stopień doktora sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne

dr hab. Aldona Kuśmińska-Fijałkowska – Wydział Transportu i Elektrotechniki
„Aspekt czasu w zautomatyzowanych procesach przepływu TEU w terminalu przeładunkowym”
29.06.2018 r. – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie: transport

dr hab. Waldemar Nowakowski – Wydział Transportu i Elektrotechniki
„Diagnostyka systemów automatyki kolejowej jako metoda poprawy bezpieczeństwa”
29.06.2018 r. – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie: transport

dr hab. inż. Tomasz Perzyński – Wydział Transportu i Elektrotechniki
„Wybrane systemy telematyki w bezpieczeństwie i zarządzaniu w transporcie lądowym i śródlądowym”
24.03.2017 – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie: transport

dr hab. inż. Jerzy Herdzik – Wydział Transportu i Elektrotechniki
/nie będący pracownikiem UTH Rad./
„Metody poprawy bezpieczeństwa eksploatacji okrętowych układów napędowych w systemach dynamicznego pozycjonowania statków”
24.02.2017 – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie: transport

dr hab. inż. Jerzy Ryszard Szymański – Wydział Transportu i Elektrotechniki
„Napięcie zaburzeń wspólnych przemienników częstotliwości w układach kolejowych”
13.01.2017 r. – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie: transport

dr hab. inż. Jacek Paś – Wydział Transportu i Elektrotechniki
/nie będący pracownikiem UTH Rad./
„Eksploatacja elektronicznych systemów transportowych”
29.04.2016 – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie transport

dr hab. inż. Jolanta Barbara Drabik – Wydział Mechaniczny
/nie będąca pracownikiem UTH Rad./
„Kształtowanie charakterystyk tribologicznych ekologicznych smarów plastycznych”
21.01.2016 r. – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn

dr hab. inż. Henryk Śniegocki – Wydział Transportu i Elektrotechniki
/nie będący pracownikiem UTH Rad./
„Badanie możliwości zwiększenia bezpieczeństwa statku na podjęciu do portu i na akwenie ograniczonym”
09.10.2015 r. – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie: transport

dr hab. inż. Ryszard Henryk Wawruch – Wydział Transportu i Elektrotechniki
/nie będący pracownikiem UTH Rad./
„Modelowanie zautomatyzowanego systemu kontroli ruchu morskiego”
09.10.2015 r. – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie: transport

dr hab. inż. Jakub Montewka – Wydział Transportu i Elektrotechniki
/nie będący pracownikiem UTH Rad./
„Opracowanie metodyki oceny ryzyka wypadku w transporcie morskim jako miary bezpieczeństwa środowiska morskiego”
24.04.2015 – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie: transport

dr hab. inż. Lech Władysław Kasyk – Wydział Transportu i Elektrotechniki
/nie będący pracownikiem UTH Rad./
„Probabilistyczne metody modelowania parametrów strumienia ruchu statków na akwenach ograniczonych”
23.01.2015 – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie: transport

dr hab. Paweł Marek Zalewski – Wydział Transportu i Elektrotechniki
/nie będący pracownikiem UTH Rad./
„Systemy autonomiczne w procesie oceny bezpieczeństwa jednostek pływających na akwenie ograniczonym”
21.11.2014 r. – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych
w dyscyplinie: transport

dr hab. Krzysztof Górski – Wydział Mechaniczny 
„Studium silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego mieszaninami oleju napędowego z eterem etylo-ter butylowym”
20.11.2014 r. – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych 
w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn

dr hab. inż. Jarosław Moczarski – Wydział Transportu i Elektrotechniki
/nie będący pracownikiem UTH Rad./
„Modelowanie stanów technicznych systemów sterowania ruchem kolejowym”
07.11.2014 r. – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych
w dyscyplinie: transport

dr hab. Roman Grzegorz Pniewski – Wydział Transportu i Elektrotechniki
„Metoda oceny bezpieczeństwa cyfrowych systemów automatyki kolejowej”
04.07.2014 r. – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych
w dyscyplinie: transport

dr hab. Mieczysław Maciej Kornaszewski – Wydział Transportu i Elektrotechniki
„Modelowanie odnowy systemów sterowania ruchem kolejowym w procesie eksploatacji”
27.06.2014 r. – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych
w dyscyplinie: transport

dr hab. Piotr Cezary Bojarczak – Wydział Transportu i Elektrotechniki
„Wizyjna diagnostyka toru kolejowego”
06.06.2014 r. – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych
w dyscyplinie: transport

dr hab. inż. Andrzej Różycki – Wydział Mechaniczny
„Dobór parametrów regulacyjnych dwupaliwowego silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego wybranymi paliwami alternatywnymi z uwzględnieniem zjawiska stuku”
06.03.2014 r. – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych
w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn

dr hab. Marcin Jan Chrzan – Wydział Transportu i Elektrotechniki 
„Metoda bezpiecznej transmisji danych pomiędzy urządzeniami sterowania ruchem kolejowym z wykorzystaniem systemów radiowych czwartej generacji”
31.01.2014 r. – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych
w dyscyplinie: transport

dr hab. Magdalena Trzos – Wydział Mechaniczny
/nie będąca pracownikiem UTH Rad./
„Problemy porównywalności wyników badań tribologicznych”
23.01.2014 r. – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych
w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn

dr Marcin Artur Noga – Wydział Sztuki
„Transpozycja fali radiowej na obrazy cyfrowe”
27.06.2019 r. – stopień doktora sztuki w dyscyplinie artystycznej: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

dr Dorota Trybusińska – Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej
„Samotność i osamotnienie w kontekście jakości życia mieszkańców Domów Pomocy Społecznej”
25.06.2019 r. – stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu
w dyscyplinie nauki o zdrowiu

dr Elżbieta Noworol-Luft – Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
„Wpływ funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na rozwój sektora małych
i średnich przedsiębiorstw w subregionie radomskim”
07.03.2019 r. – stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia

dr Urszula Helena Piotrowska – Wydział Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa
„Wielkocząsteczkowe nośniki peptydów przeciwdrobnoustrojowych – synteza, badania strukturalne, fizykochemiczne i biologiczne”
14.11.2018 r. – stopień naukowy doktora nauk farmaceutycznych

dr Paweł Śwital – Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
„Udział mieszkańców w zarządzaniu gminą. Studium administacyjnoprawne”
10.04.2018 – stopień naukowy doktora nauk prawnych w dyscyplinie: prawo

dr Rena Wójcik – Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
„Wybrane wskaźniki poprawności fazy przedlaboratoryjnej w praktyce pielęgniarskiej”
22.05.2018 – stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu, specjalność: pielęgniarstwoo

dr Iwona Zamkowska – Wydział Filologiczno-Pedagogiczny
„Problem wolności religijnej w systemie edukacyjnym Stanów Zjednoczonych od lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku do chwili obecnej”
08.11.2017 – stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie: kulturoznawstwo

dr Artur Seweryn – Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
„Badania nad bezpieczeństwem stosowania innowacyjnych płynów do ręcznego mycia naczyń”
26.10.2017 – stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: towaroznawstwo

dr Marek Michał Wikiński –  Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
„Wpływ wykorzystania środków strukturalnych UE i EOG na tworzenie miejsc w subregionie radomskim”
28.09.2017 r. – stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia

dr Radosław Paweł Luft –  Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
Wpływ wybranych systemów informatycznych na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw subregionu radomskiego
28.09.2017 r. – stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia

dr inż. Małgorzata Górska – Wydział Transportu i Elektrotechniki
„System poszukiwania pojazdów drogowych według zadanych cech”
30.06.2017 r. – stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie: transport 

dr inż. Zbigniew Alot – Wydział Mechaniczny
„Model procesu produkcyjnego dla potrzeb zarządzania jakością”
28.02.2017 r. – stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu

dr inż. Paweł Olszowiec – Wydział Transportu i Elektrotechniki
„Wybrana metoda poprawy sprawności jednostki napędowej pojazdu samochodowego”
24.06.2016 – stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie transport

dr inż. Renata Krajewska – Wydział Transportu i Elektrotechniki

„Łańcuch logistyczny w sytuacji utraty płynności dostaw paliw w elektrociepłowni”
01.07.2016 – stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie transport

dr Łukasz Zięba – Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
„Rynek giełdowy papierów wartościowych jako źródło zasilania finansowego przedsiębiorstw w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej”
30.06.2016 – stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia 

dr Szymon Piotr Piasta – Wydział Sztuki
„Z pamięci swojej wykroje…(ę); Wspomnienia i pamięć w mojej sztuce”
21.05.2015 r. – stopień doktora sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne

dr Joanna Emilia Bukowska – Wydział Ekonomiczny
„ Wpływ polityki monetarnej Europejskiego Banku centralnego na stabilizacje cen i kształtowanie się kursu Euro”
24.09.2015 – stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia

dr Robert Gielniewski – Wydział Mechaniczny
„Wpływ mieszanin oleju napędowego z eterem etylo-tert butylowym na niepowtarzalność wybranych procesów roboczych w silniku o zapłonie samoczynnym w warunkach swobodnego rozpędzania”
18.12. 2014 – stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn

dr Ireneusz Paweł Jędra – Wydział Mechaniczny 
„Analiza warunków i zasad lokalizacji centrum logistycznego”
04.07.2014 r. – stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie: transport

dr Monika Maria Żuchowska-Grzywacz –Wydział Ekonomiczny
„Produkt regionalny z mleka i jego przetworów (studium administracyjno-prawne)”
13.05.2014 r. – stopień naukowy doktora nauk prawnych w dyscyplinie: prawo

dr Marzenna Dębowska-Mróz – Wydział Transportu i Elektrotechniki
„Metoda oceny bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym”
28.03.2014 r. – stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie: transport

dr hab. Marzanna Lament – Wydział Ekonomii i Finansów
„Ocena wypłacalności zakładu ubezpieczeń a system informacyjny rachunkowości”
22.07.2020 r. – stopień naukowy doktora habilitowanego  nauk społecznych
w dyscyplinie ekonomia i finanse

 dr hab. Anna Małysa – Wydział Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa
„Kształtowanie jakości innowacyjnych środków smarowych dla przemysłu spożywczego i kosmetycznego”
16.07.2020 r. – stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych
w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości 

dr hab. Michał Pająk   – Wydział Mechaniczny
„Model systemowy potencjału użytkowego oraz jego zmian zachodzących w procesach eksploatacyjnych złożonych obiektów technicznych”
16.06.2020 r. – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych
w dyscyplinie inżynieria mechaniczna

dr hab. Anna Wolak-Tuzimek – Wydział Ekonomii i Finansów
„Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa a konkurencyjność przedsiębiorstw”
19.05.2020 r. – stopień naukowy doktora habilitowanego  nauk społecznych
w dyscyplinie nauki o zarządzaniu

dr hab. Jerzy Kazimierz Wojciechowski  – Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki
„Identyfikacja i eliminacja cech negatywnych systemu zasilania w transporcie szynowym”
14.05.2020 r. – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych
w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport

dr hab. Małgorzata Zięba  –Wydział Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa
„Towaroznawcze aspekty wytwarzania i użytkowania innowacyjnych szamponów do włosów”
30.04.2020 r. – stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych
w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

dr hab. Anita Bocho-Janiszewska –Wydział Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa
„Rola substancji aktywnych w doskonaleniu jakości płynnych detergentów”
27.02.2020 r.  – stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych
w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

dr hab. Michał Kurkowski – Wydział Sztuki
”Nim stało się tak”
30.01.2020 r.- stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki w dyscyplinie artystycznej:
sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

dr hab. Aneta Kosztowniak – Wydział Ekonomii i Finansów
„Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a wzrost gospodarczy w Polsce oraz wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej”
18.12.2019 r. – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse

dr hab. Emilia Miszczyk – Wydział Mechaniczny
„Badanie dyspersji współczynników załamania światła w zakresie widzialnym, bliskiej, krótkiej
i średniej podczerwieni ciekłokrystalicznych mieszanin nematycznych do wysokotransmisyjnych modulatorów światła z bardzo niskim współczynnikiem odbicia”
17.12.2019 r. – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa

dr hab. inż. Anita Białkowska – Wydział Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa
01.11.2019 r. – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych

dr hab. inż. Magdalena Paździor – Wydział Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa
„Doskonalenie jakości produktów poprzez implementację technik zarządczych i metod eksperymentalnych”
26.09.2019 r. – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki
o zarządzaniu i jakości

dr hab. inż. Jacek Dominik Kozyra – Wydział Transportu i Elektrotechniki
„Lokalizacja łączników zdalnie sterowanych w sieciach średniego napięcia”
25.09.2019 r. – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: automatyka, elektronika i elektrotechnika

dr hab. inż. Halina Szafrańska – Wydział Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa
„Projekt i ocena jakości połączeń klejowych stosowanych w wyrobach odzieżowych”
25.03.2019 r. – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie: włókiennictwo

dr hab. Anna Spólna – Wydział Filologiczno-Pedagogiczny
„Dialogi z Mickiewiczem. Aktualizacja tradycji romantycznej w nowej i najnowszej poezji polskiej”
16.01.2019 r. – stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie: literaturoznawstwo

dr hab. Mariusz Wieczorek – Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
„Charakter prawny stosunków służbowych funkcjonariuszy służb mundurowych”
12.12.2018 r. – stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie naukowej: prawo

dr hab. Andrzej Rajmund Krzyszkowski – Wydział Transportu i Elektrotechniki
„Wyznaczanie cykli przeglądowo-naprawczych dla obiektów n-elementowych w transporcie”
07.12.2018 r. – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie: transport

dr hab. Tomasz Paweł Ciszewski – Wydział Transportu i Elektrotechniki
„Zastosowanie technik informacyjnych dla poprawy diagnostyki, bezpieczeństwa
i interoperacyjności wybranych systemów kolejowych”
07.12.2018 r. – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie: transport

dr hab. Łukasz Marcin Rudecki – Wydział Sztuki
„Zestaw prac malarskich powstałych po obronie pracy doktorskiej w latach 2010-2017, nazwanych następującymi tytułami – cyklami: Wielkie niekąpiące, Lśnienia oraz Okna, zaprezentowanych na indywidualnej wystawie w Galerii „Test” w Warszawie w dniach 23.08-21.09.2017 r.”
25.10.2018 r. – stopień doktora sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne

dr hab. Waldemar Nowakowski – Wydział Transportu i Elektrotechniki
„Diagnostyka systemów automatyki kolejowej jako metoda poprawy bezpieczeństwa”
29.06.2018 r. – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie: transport

dr hab. Aldona Kuśmińska-Fijałkowska – Wydział Transportu i Elektrotechniki
„Aspekt czasu w zautomatyzowanych procesach przepływu TEU w terminalu przeładunkowym”
29.06.2018 r. – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie: transport

dr hab. Magdalena Lipczyńska – Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
„Obserwacja odległa pacjentów z przełożeniem pni tętniczych po korekcji przedsionkowej metodą Senninga lub Mustarda ze szczególnym uwzględnieniem zmian czynności komory systemowej (prawej)”
06.03.2018 – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie medycyna

dr hab. Mariusz Artur Dański – Wydział Sztuki
„Cykl graficzny Vana figuris
25.10.2017 – stopień doktora habilitowanego sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne

dr hab. Agnieszka Łucja Saracen – Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej
14.03.2017 r. – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk o zdrowiu

dr hab. inż. Tomasz Perzyński – Wydział Transportu i Elektrotechniki
„Wybrane systemy telematyki w bezpieczeństwie i zarządzaniu w transporcie lądowym i śródlądowym”
24.03.2017 r. – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie: transport

dr hab. inż. Jerzy Ryszard Szymański – Wydział Transportu i Elektrotechniki
„Napięcie zaburzeń wspólnych przemienników częstotliwości w układach kolejowych”
13.01.2017 r. – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie: transport

dr hab.  Agnieszka Ewa Kacprzak – Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
07.10.2016 r.stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie: prawo

dr hab. inż. Marcin Kostrzewa – Wydział Materiałoznawstwa Technologii i Wzornictwa
„Interpentrating polymer network as a matrix for epoxy nanocomposites” 
5.10.2016 r. – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych

dr hab. Małgorzata Anna Lotko – Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawniczych
„Jakość usług zapewnienia bezpieczeństwa pracy w organizacjach odpowiedzialnych społecznie”
25.03.2016 – stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie: towaroznawstwo

dr hab. inż. Małgorzata Kowalska – Wydział Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa
„Wielokierunkowe badania właściwości modelowych układów emulsyjnych zawierających
tłuszcze spożywcze stabilizowane lecytyną lub emulgatorami wytworzonymi w procesie przeestryfikowania enzymatycznego”
18.12.2015 r. – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

dr hab. Stanisław Cieślakowski – Wydział Transportu i Elektrotechniki
„Kształtowanie bezpieczeństwa systemów rozrządzania grawitacyjnego”
26.05.2015 r.- stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie: transport

dr hab. Krzysztof Górski – Wydział Mechaniczny 
„Studium silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego mieszaninami oleju napędowego z eterem etylo-ter butylowym”
20.11.2014 r. – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk techniczny w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn

dr hab. Andrzej Puchalski – Wydział Mechaniczny 
„Wybrane problemy diagnozowania układów mechatronicznych pojazdów”
17.09.2014 r. – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn

dr hab. Roman Grzegorz Pniewski – Wydział Transportu i Elektrotechniki
„Metoda oceny bezpieczeństwa cyfrowych systemów automatyki kolejowej”
04.07.2014 r. – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie: transport

dr hab. Mieczysław Maciej Kornaszewski – Wydział Transportu i Elektrotechniki
„Modelowanie odnowy systemów sterowania ruchem kolejowym w procesie eksploatacji”
27.06.2014 r. – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie: transport

dr hab. Paweł Religa – Wydział Materiałoznawstwa, Wzornictwa i Technologii
„Nanofiltracja – efektywna metoda regeneracji garbarskich ścieków chromowych”
17.06.2014 r. – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie: inżynieria środowiska

dr hab. Piotr Cezary Bojarczak – Wydział Transportu i Elektrotechniki
„Wizyjna diagnostyka toru kolejowego”
06.06.2014 r. – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie: transport

dr hab. Marek Paweł Kowalik – Wydział Mechaniczny
„Teoretyczne i doświadczalne zagadnienia procesu walcowania wzdłużnego wałków stopniowalnych o przekroju kołowym”
14.05.2014 r. – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn

dr hab. inż. Andrzej Różycki – Wydział Mechaniczny
„Dobór parametrów regulacyjnych dwupaliwowego silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego wybranymi paliwami alternatywnymi z uwzględnieniem zjawiska stuku”
06.03.2014 r. – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn

dr hab. Tomasz Wasilewski – Wydział Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa
„Funkcjonalność i bezpieczeństwo koncentratów płynów do ręcznego mycia naczyń”
13.02.2014 r. – stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie: towaroznawstwo

dr hab. Marcin Jan Chrzan – Wydział Transportu i Elektrotechniki 
„Metoda bezpiecznej transmisji danych pomiędzy urządzeniami sterowania ruchem kolejowym z wykorzystaniem systemów radiowych czwartej generacji”
31.01.2014 r. – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie: transport

dr hab. inż. Iwona Komorska – Wydział Mechaniczny
„Wibroakustyczny model diagnostyczny zespołu napędowego pojazdu”
24.01.2014 r. stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn

dr hab. Barbara Halina Skałbania – Wydział Filologiczno-Pedagogiczny
„Instytucjonalne poradnictwo pedagogiczne okresu przemian. Kontynuacja i zmiany.”
09.01.2014 r. – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie: pedagogika

dr  Jacek Bartłomiej Wiederek – Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki
„Wibroizolacja jako element infrastruktury drogowej ograniczającej negatywne oddziaływania dynamiczne od środków transportu do środowiska”
17.07.2020 r. – stopień  naukowy doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych
w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport

dr Paweł Jacek Lewandowski – Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki
„Metoda oceny właściwości fotometrycznych przeszkód drogowych w nocnych warunkach jazdy”

14.05.2020 r. – stopień naukowy doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport

dr Maciej Abramowicz – Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
„Fundusze Unii Europejskiej wspierające rozwój infrastruktury ekonomicznej jako instrument konwergencji państw UE-10”

26.09.2019 r. – stopień naukowy doktora nauk społecznych  w dyscyplinie ekonomia i finanse

dr Ewelina Markowska – Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
Cykl koniunkturalny jako determinanta dochodów gmin
26.09.2019 r. – stopień naukowy doktora nauk społecznych  w dyscyplinie ekonomia i finanse

dr Urszula Wolska – Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
„Efekty ekonomiczne stymulowania rozwoju gospodarczego przez samorządy miast na prawach powiatu”
26.09.2019 r. – stopień naukowy doktora nauk społecznych  w dyscyplinie ekonomia i finanse

dr Magdalena Płachecka – Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
„Efekty ekonomiczne działań Policji w zakresie poprawy bezpieczeństwa publicznego”
26.09.2019 r. – stopień naukowy doktora nauk społecznych  w dyscyplinie ekonomia i finanse

dr Justyna Kogut – Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
„Rozwój kapitału ludzkiego jako determinanta konwergencji pastw członkowskich Unii Europejskiej”
26.09.2019 r. – stopień naukowy doktora nauk społecznych  w dyscyplinie ekonomia i finanse

dr Katarzyna Brożek – Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
„Działania wspierające innowacyjność przedsiębiorstw jako czynnik wzrostu gospodarczego krajów Grupy Wyszehradzkiej”
26.09.2019 r. – stopień naukowy doktora nauk społecznych  w dyscyplinie ekonomia i finanse

dr Arkadiusz Hernik – Wydział Mechaniczny
„Wpływ eteru dietylowego w mieszaninie z olejem rzepakowym na wybrane parametry pracy silnika o zapłonie samoczynnym”
19.09.2019 r. – stopień naukowy doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria mechaniczne

dr inż. Michał Sirak – Wydział Mechaniczny
„Badania i ocena trwałości połączenia adhezyjnego powłoki lakierniczej z powierzchnią nadwozia samochodu”
13.06.2019 r.– stopień naukowy doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria mechaniczna

dr inż. Jarosław Zepchło – Wydział Mechaniczny
„Analiza zużycia ściernego kompozytów podłogowych”
25.04.2019 r. – stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn

dr inż. Sylwia Olszańska – Wydział Transportu i Elektrotechniki
„Innowacje techniczne-organizacyjne jako element poprawy parametrów eksploatacyjnych
w logistycznych procesach transportowych”
15.04.2019 r. – stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie: transport

dr Sławomir Janas – Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
„Doskonalenie pomiaru zawartości wody w produktach spożywczych z wykorzystaniem metody wagosuszarkowej bazującej napromieniowaniu IR””
07.03.2019 r. – stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: towaroznawstwo

 dr Paweł Pirosz – Wydział Transportu i Elektrotechniki
„Metoda wymiany informacji w relacji tor – pojazd z wykorzystaniem sygnałów szerokopasmowych”
08.02.2019 r. – stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie: transport

dr Wojciech Jan Iwanicki – Wydział Mechaniczny
„Sterowanie sprzęgła hydrokinetycznego przez zmianę natężenia przepływu cieczy roboczej”
24.01.2019 r. – stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn

dr Rafał Kucharczyk – Wydział Transportu i Elektrotechniki
„Model Lean wewnętrznych procesów logistyczno-transportowych na przykładzie wybranych małych przedsiębiorstw”
11.01.2019 r. – stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie: transport

dr Paweł Tomasz Przybyłek – Wydział Mechaniczny
„Analiza możliwości zwiększenia odporności cieplnej rejestratorów lotniczych poprzez zastosowanie osłon z polimerowych kompozytów ablacyjnych”
20.12.2018 r. – stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn

dr Stanisław Gera – Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
„Doskonalenie jakości usług szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy”
22.11.2018 r. – stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia

dr Andrzej Tadeusz Abramowicz – Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
„Efekty ekonomiczne pomocy publicznej na restrukturyzację przedsiębiorstw sektora transportu”
22.11.2018 r. – stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia

dr Ewa Elżbieta Ćpak – Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
„Inwestycje infrastrukturalne jako determinanta rozwoju regionu świętokrzyskiego”
22.11.2018 r. – stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia

dr Karol Krzysztof Sadurski – Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
„Ekonomiczne i regulacyjne problemy bankowość spółdzielczej Polsce i ich wpływ na efektywność działania w obecnych warunkach gospodarczych”
22.11.2018 r. – stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia

dr Jacek Sebastian Paś – Wydział Transportu i Elektrotechniki
„Identyfikacja sił nastawczych w rozjazdach dla poruszających się pojazdów szynowych
z dużymi prędkościami”
16.11.2018 r. – stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie: transport

dr Roman Waldemar Sabat – Wydział Transportu i Elektrotechniki
„Metoda kontroli źródeł światła LED w sygnalizacji kolejowej”
16.11.2018 r. – stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie: transport

dr Jakub Oziomek – Wydział Transportu i Elektrotechniki
„Synchronizacja interwałów w miejskim transporcie zbiorowym”
05.10.2018 r. – stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie: transport

dr Artur Orzeł – Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
„Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik poprawy konkurencyjności regionów Polski Wschodniej”
27.09.2018 – stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia

dr Agata Małgorzata Jaździk-Osmólska – Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
„Wartość ekonomiczna statystycznego życia ludzkiego w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego”
12.07.2018 r. – stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia

dr Mariusz Winiarski – Wydział Transportu i Elektrotechniki
„Metoda wyznaczania drogi dla przejazdu pojazdu uprzywilejowanego”
15.06.2018 r. – stopień naukowy doktora nauk technicznej w dyscyplinie: transport

dr Łukasz Robert Wójtowicz – Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
„Poziom kompetencji cyfrowych a bezrobocie w subregionie radomskim”
07.06.2018 r. – stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia

dr Marcin Makowski – Wydział Transportu i Elektrotechniki
„Metoda kontroli ciągłości składu pociągu”
18.05.2018 – stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie: transport

dr Katarzyna Kwiecień – Wydział Transportu i Elektrotechniki
„Wybrane zagadnienia dynamiki iglicy rozjazdu kolejowego dla kolei dużych prędkości”
27.10.2017 r. – stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie: transport 

dr Jerzy Kaparuk – Wydział Mechaniczny
„Wpływ modyfikacji silnika o zapłonie samoczynnym w celu zasilania paliwem LPG  z zastosowaniem zapłonu iskrowego  na podstawowe parametry pracy i procesu spalania”
14.07.2017 – stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn

dr inż. Artur Nowocień  – Wydział Transportu i Elektrotechniki
„Analiza właściwości dynamicznych układów pneumatycznych za pomocą rachunku różniczkowego niecałkowitych rzędów”
30.06.2017 r.  – stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie: transport

dr Paweł Albert Korneta – Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
„Czynniki kształtujące strukturę popytu na detalicznym rynku spożywczym”
29.06.2017 r. – stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia

dr inż. Marta Orlińska – Wydział Transportu i Elektrotechniki
„Ocena efektywności eksploatacyjnej Systemu Informacji Pasażerskiej Metra Warszawskiego”
16.12.2016 r. – stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie: transport

dr inż. Roman Król – Wydział Mechaniczny
„Modelowanie wytężenia i prognozowanie trwałości zmęczeniowej pił taśmowych z uwzględnieniem naprężeń własnych powstałych w procesie produkcji”
27.10.2016 r. – stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie: mechanika

dr inż. Piotr Nowak – Wydział Mechaniczny
„Analiza mechanizmu starzenia fizycznego kotłów energetycznych”
27.10.2016 r. – stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn

dr inż. Paweł Ukleja – Wydział Transportu i Elektrotechniki
„Bezpieczeństwo łącza bezprzewodowego pomiędzy systemami sterowania ruchem kolejowym na liniach regionalnych”
14.10.2016 r. – stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie: transport

dr inż. Kamil Łodygowski – Wydział Mechaniczny

„Studium silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym zasilanego mieszaninami mineralnego oleju napędowego z syntetycznym olejem napędowym”

23.06.2016 – stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn

dr inż. Elżbieta Małgorzata Ziąbska – Wydział Mechaniczny

„Badanie trwałości sprzęgła hydraulicznego z cieczą elektroreologiczną”

23.06.2016 – stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn

dr Rafał Adam Kowalik – Wydział Transportu i Elektrotechniki
„Wpływ zmodyfikowanego sygnału BOC na dokładność wyznaczania pozycji obiektów ruchomych”
12.02.2016 r. – stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie: transport

dr Joanna Urszula Kacprzyńska-Gołacka – Wydział Mechaniczny
„Zwiększenie trwałości matryc kuźniczych z wykorzystaniem hybrydowych technologii inżynierii powierzchni”
18.09.2014 r. – stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn

dr Marcin Lechowski – Wydział Mechaniczny
„Analiza parametrów diagnostycznych systemu sterowania silnikiem o zapłonie samoczynnym w funkcji przebiegu pojazdu”
10.02.2015 r. – stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn

dr Karol Łukasz Osowski – Wydział Mechaniczny
”Systemy ekspertowe wspomagające proces konstruowania i eksploatacji przekładni hydrokinetycznej”
25.06.2015 r. – stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close